Apartmány U Potoka

Silvestr 2022 obsazeno, vánoční pobyty do 27.12.2022 máme volno

Informace pro hosty Apartmánů U Potoka

Tato stránka Vám poskytne vše, co potřebujete vědět o pobytu a příjezdu do našich apartmánů U Potoka.


Ubytovací řád 


 • Ubytovací řád slouží jako Všeobecné podmínky ke Smlouvě o ubytováníCOVID 19 a podmínky ubytování:

 • PRAVIDLA A DOPORUČENÍ K UBYTOVÁNÍ PLATNÁ OD 22. 11. 2021

  Nemají žádné příznaky onemocnění a splňují jednu z následujících podmínek:

  • doloží certifikátem, že prošli kompletním očkováním proti onemocnění covid-19, přičemž od ukončení očkování uběhlo min. 14 dní
  • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní
  • zahájili očkování a zároveň se prokáží platným negativním testem PCR

  Děti do 12 let nemusí prokazovat bezinfekčnost.

  Děti a mladiství mezi 12. a 18. rokem se prokazují i platným negativním testem PCR.

  V ubytovacích zařízeních, je nutné mít ve všech společných prostorách nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 % (respirátory třídy FFP2/KN 95, nanorouška apod.), toto neplatí pro děti do 6 let.

 • Dle aktuálních opatření Vlády ČR je možné poskytovat ubytovací služby všem, kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, že splňují jednu z následujících podmínek:
 • Covid 19 – pokud bude státem vydán zákaz ubytovacích služeb, budou všem hostům navráceny finanční prostředky za závaznou rezervaci v plné výši. Pokud však hosté onemocní covidem 19 před nástupem k pobytu, nebo budou v nařízené karanténě či izolaci, postupujeme dle našich storno podmínek. 

GDPR a Apartmány U Potoka


Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme v souladu s platnou legislativou (EU) 2016/679 – GDPR. Informace ke stažení. 


Možnosti ubytování:


 • ubytování je celoroční, standardně pro 18 osob, po předchozí domluvě je možné ubytovat až 24 osob 
 • v hlavní sezónu (červenec+srpen a únor+březen) jsou možné pobyty pouze na 5,6,7 nocí
 • ubytování hostů je možné od 16.00 do 18.00 hodin v den zahájení pobytu 
 • opuštění apartmánů je nutné do 10.00 hodin v den ukončení pobytu 
 • při ubytování požadujeme vratnou kauci ve výši 1000,--Kč za apartmán
 • energie jsou v ceně ubytování 

 • pobyt se psem (malá rasa) je možný pouze po domluvě a za poplatek (hradí se v hotovosti při ubytování spolu s rekreačním poplatkem)
Objednání ubytování:


 • Objednávku ubytování je možno provádět:

 • osobně
 • e-mailem
 • telefonicky
 • v rezervačním systému provozovatele


 • Objednávka je platná:

 1. po písemném (e-mailem) potvrzení provozovatelem 
 2.  úhradou faktury (i zálohové faktury) ve výši 50% z celkové ceny ubytování do 3 dnů od provedení objednávky


Celková částka za ubytování je splatná 28 dní před ubytováním. Ve výjimečných případech nejpozději při začátku pobytu. Platba se provádí bankovním převodem nebo v hotovosti. 


Storno poplatky:


Je-li den odstoupení od smlouvy:


 • více než 50 dní před nástupem ubytování 10% z ceny ubytování.
 • 30 až 49 dní před nástupem ubytování 20% z ceny ubytování
 • 15 až 29 dní před nástupem ubytování 30% z ceny ubytování
 • 8 až 14 dní před nástupem ubytování 60% z ceny ubytování
 • 4 až 7 dní před nástupem ubytování 80% z ceny ubytování
 • v den nástupu ubytování až 3 dny před nástupem ubytování 100% z ceny ubytování

V případě zrušení objednaných služeb je provedeno vyúčtování do 21 dnů a vrácení případné části zálohy po odečtení stornovacích poplatků.


Provozovatel nevyžaduje žádný stornovací poplatek v případě výskytu objektivních závažných příčin, které vedou k odstoupení od smlouvy o ubytování jako jsou úmrtí v rodině, hospitalizace, živelné katastrofy, havárie apod. Tyto skutečnosti musí host doložit příslušnými doklady nejpozději do 7 kalendářních dnů od výskytu objektivních závažných příčin písemně na výše uvedenou adresu provozovatele.

Covid 19 – pokud bude státem vydán zákaz ubytovacích služeb, budou všem hostům navráceny finanční prostředky za závaznou rezervaci v plné výši. Pokud však hosté onemocní covidem 19 před nástupem k pobytu, nebo budou v nařízené karanténě či izolaci, postupujeme dle našich storno podmínek. 


Pokud si host objedná služby v době kratší než 30 dní před počátkem poskytovaných služeb, stornovací podmínky se nemění.